TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
62 5 lượt 96 2 lượt 30 17 lượt
22 4 lượt 00 1 lượt 62 17 lượt
60 4 lượt 05 1 lượt 25 15 lượt
61 4 lượt 17 1 lượt 45 15 lượt
63 4 lượt 20 1 lượt 82 15 lượt
89 4 lượt 22 1 lượt 10 14 lượt
25 3 lượt 24 1 lượt 22 14 lượt
28 3 lượt 25 1 lượt 52 14 lượt
30 3 lượt 26 1 lượt 77 14 lượt
32 3 lượt 31 1 lượt 95 14 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 98 1 lượt 84 3 lượt
92 1 lượt 97 1 lượt 29 3 lượt
85 1 lượt 95 1 lượt 16 3 lượt
81 1 lượt 94 1 lượt 15 3 lượt
80 1 lượt 83 1 lượt 85 4 lượt
75 1 lượt 82 1 lượt 51 4 lượt
74 1 lượt 80 1 lượt 42 4 lượt
72 1 lượt 78 1 lượt 38 4 lượt
68 1 lượt 77 1 lượt 23 4 lượt
66 1 lượt 76 1 lượt 14 4 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
04, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 58, 69, 70, 76, 78, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 94, 99 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 99

Advertisements
Tin tài trợ

Copyright © 2023 XOSOHCM.VN, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty xổ số các tỉnh để tham khảo.